Gudrun (født Nielsen) og Poul Lauge Hansen levede i Sorø, men flyttede omkring 1947 til Helsingør. 
Herunder til venstre ses Poul, og til højre er der et billede fra 1965 af Poul og Gudrun.

         

    Poul var arbejdsmand, og Gudrun hjemmegående. De havde en taglejlighed i Sank Annægade i Helsingør.

Klik herunder, og se også:

Herunder er fire af deres børn, fra venstre: Inger, Bent, Rita (vores mor) og Kurt. 
Den yngste Edith, som ikke er med på billedet, døde af lungetuberkulose i en tidlig alder.

Begge sønnerne, Kurt og Bent, var blødere, og boede i deres barndom ofte på vanførerhjemmet i København.
Kort fortalt så var Gudrun bærer af sygdommen, ligesom hendes døtre Inger og Rita blev det og senere fik bløderbørn. Mens Kurt og Bent fik blødersygdommen.

Herunder ses først Inger da hun blev gift med Bent Roskjær. Og ved siden af ser vi Kurt da han blev gift med Inge. Ritas bryllupsbillede kan ses på siden om Kaj og hende. Bent Lauge Hansen døde desværre ung.

Inger & Bent Roskjær på deres bryllupsdagInge & Kurt Lauge Hansen på deres bryllupsdag.

Tilbage til Historie